PUNKTY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Uprzejmie informuję, że w związku z reformą edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku otwiera z dniem 8.12.2016 r.

PUNKTY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW
WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK W WOJEWÓDZTWIE
PODLASKIM

Więcej pod adresem:http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=5886

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYCH PIEKUTACH
Realizacja:AKTIZ